#301 Naš klijent iz bankarskog sektora traži kandidata za poziciju: 

DIREKTOR/ICA SEKTORA ZA FINANSIJE (m/ž)

u Sarajevu

Kvalifikacije:
 • VSS ekonomskog usmjerenja
 • Certificirani računovođa
 • Minimalno 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivno korištenje)
 • Aktivno znanje engleskog jezika
Odgovornosti:
 • Odgovoran za pripremu i izradu budžeta i FC za Banku.
 • Odgovoran za praćenje planiranih i ostvarenih rezultata poslovanja.
 • Odgovoran za implementaciju i izgradnju „Cost Controllinga“ i “Profit Centra” – Strateško planiranje.
 • Odgovoran za izradu izvještaja za Nadzorni odbor Banke, kao i interne odbore Banke.
 • Koordinira i priprema dokumentaciju za kontrole eksterne revizije, te za kontrole lokalnih nadležnih institucija.
 • Odgovoran za kontrolu svih vrsta poreza, doprinosa, taksi i ostalih naknada po kojima je Banka obveznik istih u skladu sa zakonima FBiH , RS i BD.
 • Odgovoran za pripremu i izradu Poreskog bilansa za poslovnice i Banku u skladu sa zakonima, te polugodišnjeg i godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu sa zakonom o Računovodstvu.
 • Odgovoran za praćenje zakonske regulative, te promjena i implementacije IFRS-a.
 • Odgovoran za implementaciju grupnih procedura / smjernica iz oblasti poreza, kao i izradu drugih akata iz domena sektora Finasije.
 • Odgovoran za praćenje kapitala Banke u skladu sa zakonskom regulativom.
 • Učestvuje u predlaganju i odgovara za implementaciju i monitoring strategije razvoja organizacione jedinice.
 • Upravlja i sprovodi aktivnosti povećanja efikasnosti rada organizacione jedinice i unaprjeđenju postojećih procedura i procesa iz svoje nadležnosti.
 • Odgovara za razvoj i unaprjeđenje korporativne kulture i promovisanje korporativnih vrijednosti Banke.
 • Odgovara za primjenu svih zakonskih i internih propisa i procedura iz područja nadležnosti.

Ako ispunjavate uslove i želite se prijaviti pošaljite nam svoju biografiju/CV na e-mail adresu profil@profil.ba . Na istu adresu možete uputiti pitanja vezano za oglašenu poziciju.

Konkurs ostaje otvoren do 04.12.2022.

Kontaktirat ćemo samo kandidate koji odgovaraju zahtjevu oglašene pozicije a preporuke su dobrodošle.

Prijave ce biti razmatrane uz visoko poštivanje diskrecije svih kandidata.

Nudimo jednake mogućnosti u zapošljavanju.