Asistent(ica) / Njegovatelj(ica) za dijete sa autizmom

Tročlana porodica sa devetogodišnjim dječakom sa dijagnozom iz spektra autizma je u potrazi za njegovateljem/icom.

Porodica je, od perioda uspostavljanja dijagnoze, imala podršku njegovateljice 8 godina međutim zbog potrebe odlaska na dugoročno bolovanja u potrazi su za zamjenom.

Angažman je:

  • Dugoročan
  • U trajanju od najmanje jedne godine
  • Sa mogućnošću ostajanja i po povratku druge osobe sa bolovanja
Kontekst:

Dječak je upisan u treći razred OŠ Mjedenica u kojoj trenutno provodi 3h dnevno a od februara će neko vrijeme provoditi i u produženom boravku. Porodica stanuje na Malti. Ostatak dana je u vanškolskim aktivnostima ili kući.

Dječak jasno verbalizuje sve svoje potrebe te je uz malo strpljenja moguće postići dogovor oko različitih situacija.

Primarni zadaci:
  1. Odvođenje dječaka do škole, udruženja i lokacija (prijevoz je uglavnom organizovan, ponekad taksi ili šetnja) gdje je uključen u različite programe rada (uglavnom lokacije između Mjedenice i bazena na Otoci)
  2. Boravak kod kuće koji uključuje igru i završavanje zadaće. Dječak ponekad može zatražiti da mu se naprave neke osnovne stvari npr. palačinke, smoothie, instant supa i sl.

BITNO: Kuhanje ili održavanje kuće nije dio posla.

O kakvoj vrsti angažmana se radi:

Angažman je dugoročan te vezan za dijete a ne za školu. Primarni zadatak nije isključivo pisanje zadaća i asistencija u obrazovanju već ostvarivanje kontakta sa dječakom. Za vrijeme raspusta se provodi više vremena sa njim.

Profil kandidata/kinje i kompenzacija:

Otvoreni smo da ragovaramo sa različitim profilima ljudi. Osoba koju bismo smatrali adekvatnom bi imala sljedeće osobine:

  • Direktno iskustvo rada sa djecom s autizmom ili,
  • Mlađa osoba sa diplomom iz relevantne oblasti u potrazi za dugoročnim angažmanom ili,
  • Osoba srednjih godina koja ima različita iskustva u radu sa djecom i u potrazi je za dugoročnim angažmanom
  • Kompenzacija je kompetitivna i zavisi isključivo od fita između djeteta i kandidata/kinje
Kontakt podaci:

Molimo vas da se javite ako ste zainteresovani, zatražite više informacija, podijelite sa svojim kontaktima za što širi domet ili date preporuku kontaktima koji slijede:

 

E-mail ferid.ajanovic@gmail.com

Facebook profil Aida Ajanovic.