#303 Naš klijent iz bankarskog sektora traži kandidata za poziciju:

VODITELJ/ICA ODJELA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI – KUPIT (m/ž)

u Sarajevu

Kvalifikacije:
 • VSS ekonomskog, pravnog ili kriminalističkog usmjerenja
 • Minimalno 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivno korištenje)
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa na sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma
Odgovornosti:
 • Osigurava uspostavljanje, funkcioniranje i razvoj sistema za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u banci.
 • Osigurava uredno funkcionisanje izvještajne funkcije prema nadležnim institucijama propisane zakonom
 • Kreira i podnosi izvještaje Nadzornom odboru i Upravi banke o postupanju banke i njenoj usklađenosti sa zahtjevima za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kao i aktivnostima koje se poduzimaju u konkretnim slučajevima, najmanje kvartalno, neovisno i nesmetano.
 • Obavlja procjenu adekvatnosti postojećeg programa, politika i procedura u svom segmentu odgovornosti, te davanje prijedloga Nadzornom odboru za njihovo ažuriranje ili unaprijeđenje, najmanje na godišnjem nivou.
 • Prati i koordinira aktivnosti banke u oblasti otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, uključujući izdavanje naloga i pružanje uputa drugim organizacionim jedinicama radi osiguranja usklađenosti sa zakonom, podzakonskim propisima i internim aktima banke.
 • Kreira prijedloge sa ciljem unaprijeđenja sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u banci.
 • Pruža punu podršku u aktivnostima koje provodi Interna revizija banke.
 • Odgovara za planiranje, organizaciju i nadzor aktivnosti radnika organizacione jedinice iz definisanih domena poslova i zadataka.

Ako ispunjavate ove osnovne uslove i želite se prijaviti pošaljite nam svoju biografiju/CV na e-mail adresu profil@profil.ba. Na istu adresu možete uputiti pitanja vezano za oglašenu poziciju.

Konkurs ostaje otvoren do 04.12.2022.

Kontaktirat ćemo samo kandidate koji odgovaraju zahtjevu oglašene pozicije a preporuke su dobrodošle.

Prijave će biti razmatrane uz visoko poštivanje diskrecije svih kandidata.

Nudimo jednake mogućnosti u zapošljavanju.