Skip to main content

Lokacija: Sarajevo, Bosna I Hercegovina

 

Novartis je vodeća globalna farmaceutska kompanija, koja koristi naučne inovacije i digitalne tehnologije za razvoj revolucionarnih terapija u područjima neispunjenih medicinskih potreba. Historija ove kompanije seže oko 250 godina unazad, a njena najveća snaga su njeni zaposlenici. Njihova različitost, kreativnost i posvećenost presudni su za dugogodišnji uspjeh.

 

Šta je cilj i koje su odgovornosti pozicije?

 

Customer Engagement Manager je odgovoran za izradu i izvršavanje planova angažmana klijenata za portfolio proizvoda u Bosni I Hercegovini.

Osoba na ovoj poziciji je odgovorna za  optimizaciju profitabilnosti i udjela na tržištu, te se od iste očekuje da na osnovu jasnog i potpunog razumijevanja proizvoda i teritorija djelovanja aktivno traži poslovne mogućnosti, kao i da upravlja izvedbom projekta i prema tome prilagodjava planove. Ova pozicija uključuje razrađivanje lokalne strategije i taktičke planove za brendove i osigurava njihovo provođenje, što dalje uključuje razvoj bliskih odnosa i pozivanje ciljanih korisnika, kao i obavljanje terenskih aktivnosti.

Customer Engagement Manager podržava razvoj i implementaciju programa orijentacije prema klijentima i orijentacije prema pacijentima koji stvaraju vrijednost kod ključnih klijenata i zainteresiranih strana, u svrhu povećavanja tržišnog udjela Novartisa.

U timu visokih performanci, Customer Engagement Manager osigurava kros-funkcionalu saradnju sa: Medicinskim odjelom, Marketingom, Market access-om, te Regionalnim ulogama, kao i Finansijama. Zatim planira i implementira inovacijske procese kako bi se stvorila vrijednost za klijente koristeći inovativne i digitalne inicijative. Isto tako ima odgovornost potaknuti poslovnu transformaciju i rast poslovne jedinice, u skladu s inicijativama komercijalnog ubrzanja, nadilazeći rješenja tradicionalnih poslovnih modela.

 

Šta je potrebno da biste postali član tima?

 

  • Završen studij iz jedne od oblasti medicine, farmacije, biologije, stomatologije, hemije i drugih srodnih nauka
  • Poznavanje engleskog jezika – tečan govorni i pisani engleski jezik
  • Više od tri godine radnog iskustva u poslovima marketing/brand management/medicina
  • Poznavanje farmaceutske industrije i njenih promjenjivih uvjeta
  • Dokazani izvrsni rezultati u navedenom ili nekom drugom relevantnom području
  • Motivacija da se ostvarite u timu i lična odgovornost
  • Sposobnost rada samostalno kao i u timu

 

Ukoliko ispunjavate ove osnovne uslove i želite se prijaviti pošaljite nam svoju biografiju/CV na e-mail adresu info@profil.ba. Na istu adresu možete uputiti pitanja vezano za oglašenu poziciju.

Kontaktirat ćemo samo kandidate koji odgovaraju zahtjevu oglašene pozicije a preporuke su dobrodošle.

Prijave će biti razmatrane uz visoko poštivanje diskrecije svih kandidata.

Nudimo jednake mogućnosti u zapošljavanju!

Close Menu

PROFIL Management Consulting doo

Husrefa Redžića 3
Sarajevo 71 000
Bosna i Hercegovina

T: +387/33-552-075
E: info@profil.ba

en_USEnglish